Homeדף בית שירותים היתר רעלים ומוכנות לאירועי סייבר

היתר רעלים ומוכנות לאירועי סייבר

בעל היתר רעלים,
האם אתה מודע לסכנות אליהן מפעלך חשוף כתוצאה מפעילות סייבר?
יצירת אירוע חומרים מסוכנים או גניבת מידע ודרישת כופר הם חלק ממגוון
תרחישים המהווים סכנה לתפקודו השוטף של המפעל או לביטחון הציבור .
מתוקף החלטת ממשלה 2443 וכן על מנת להיות מוכן לאירוע סייבר, בעל היתר
הרעלים צריך להכיר את נכסי המידע שבארגונו, את מערכות הבקרה, להבין את
הנזק הפוטנציאלי העלול להיגרם ממתקפות סייבר ולהיערך לכך בהתאם.

 

חברות אתוס ואינטגריטי גיבשו תכנית פעולה ייחודית להגנה הכוללת:

  • התוויית מדיניות ונהלים לניהול סיכונים במערכות ממוחשבות
  • קביעת הערכת הסיכון וסיווג המערכות בעסק
  • מיפוי תהליכים וסיכונים אפשריים
  • השוואה בין המצב הקיים לבקרות הנדרשות ומיפוי פערים
  • הערכת סיכוני הסייבר לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה
  • בנייה ויישום תכנית עבודה להשלמת פערים
  • קביעת מידת הנזק העלול להיגרם מאירוע הסייבר
  • פיקוח ומעקב שוטפים

להורדת עלון המידע

לפרטים נוספים צרו קשר
רונן טייב | אינטגריטי | 053-583-7703 | [email protected]

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות