Homeדף בית שירותים ייעוץ באבטחת מידע

ייעוץ באבטחת מידע

אירועי אבטחת מידע הפכו להיות נחלת המציאות ולא מדע בדיוני בסרטי קולנוע. כיום, כולם נמצאים תחת מתקפה בלתי פוסקת של גורמים זדוניים שונים לרבות מדינות, גופים ציבוריים, גופים פרטיים, ויחידים.
במשרד צוות מומחים בעלי ניסיון רב בהיבטי ייעוץ, ניהול וביקורת מערכות מידע ואבטחת מידע ובעלי הסמכות בינלאומיות CISSP ו- CISA בתחום ביקורת ואבטחת מידע, המספק, בין היתר, את השירותים הבאים:

ביצוע ביקורות לבחינת עמידה ברגולציה (257, 357, משרד הבריאות, הגנת פרטיות, חבר בורסה ועוד) כשרות למבקר פנימי, ממונה ומנהל אבטחת מידע.
הכנה וליווי הלקוח במקרה של ביקורות על ידי גופי פיקוח.
ליווי ביישום של תקן PCI של חברות כרטיסי אשראי בשיתוף עם גורם מסמיך תקן (QSA).
ביצוע סקרי סיכונים למיפוי סיכוני אבטחת מידע.
ליווי ביישום רגולציות שונות בהיבטי אבטחת מידע לרבות חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו.
בנייה, טיוב וניהול מערכי הרשאות במערכות ERP ומערכות אחרות.
ביצוע סקרים ויישום מנגנוני אבטחת מידע לצורך עמידה בחוקים ותקנות הגנת הפרטיות.
ביצוע בדיקות חדירה (דימוי של מתקפה על ידי האקרים זדוניים) ובדיקות הקשחה של תשתיות, בסיסי נתונים, תקשורת ואפליקציות לאיתור פרצות אבטחה וחסימתן.
כתיבת מדיניות ונהלי אבטחת מידע.
הכנה להסמכות לתקני ISO ועוד.
גיבוש והעברת הדרכות להגברת מודעות בהיבטי אבטחת מידע.
ניהול מערכי אבטחת מידע בארגונים במיקור חוץ (CISO).
ייעוץ בבחירה והטמעה של פתרונות אבטחת מידע.
ביצוע ביקורת אבטחת מידע מטעם ארגונים בספקי מחשוב במיקור חוץ.

הצוות משתמש ופועל בתקנים ובמתודולוגיות מתקדמות, ומפעיל כלים ממוחשבים מתקדמים לצורך אספקת שירותים, לרבות: ISO 27001, COBIT, PCI, HIPAA, הוראה 357 ו- 257 של המפקח על הבנקים והמפקח על שוק ההון וחוקים ותקנות בהיבטי הגנת הפרטיות ותקנות הבורסה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות