Homeדף בית שירותים מענה לאיום פישינג

מענה לאיום פישינג

שירות מענה לאיום מתקפת פישינג (דיוג) להגנה באמצעות ביצוע מתקפות פישינג ואימון עובדים עם למידה וסימולציות בהתאמה אישית.

להורדת חוברת המידע