Homeדף בית שירותים שירותי ביקורת חשבונאית וחקירתית

שירותי ביקורת חשבונאית וחקירתית

ביקורת חקירתית מוגדרת כמניעה, איתור וכימות של מעשי הונאה, הלבנת הון וכספי טרור. הביקורת החקירתית הינה בתחום הביקורת החשבונאית ותפקידה לאתר אירועים חריגים בארגון בעלי משמעויות כספיות. אירועים חריגים יכולים לנבוע כתוצאה מטעויות (בתום לב) או הונאות (בחוסר תום לב).

שירותי ביקורת חקירתית כוללים, בין היתר:
עריכת סקרי מעילות והונאות
מתן חוות דעת מומחה
עריכה ויישום תוכנית למניעת הונאות (Anti-fraud Plan)‏
עריכת חקירות כלכליות וחשבונאיות
מניעת זליגת הכנסות והוצאות יתר
ביקורות וחקירות מערכות מידע ואבטחת מידע מיוחדות ( Computer Forensics)
ביצוע מבדקים מיוחדים המדמים ניסיונות הונאה או מעילה לבחינת תפקוד מערך בקרה פנימית
וזיהוי פרצות.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות