Homeדף בית שירותים שירותי SIEM/SOC

שירותי SIEM/SOC

במסגרת שירותי SIEM/SOC  המנוהלים של חברת אינטגריטי אנו מציעים את ניסיוננו העשיר בתחום אבטחת מידע, ביקורת אבטחת מידע,  סייבר ומודיעין סייבר, ניהול אירועי אבטחת המידע בפרט, ללאהתקנה של רכיבי המערכת בארגון עצמו

אינטגריטי מציעה מערך של איסוף, אחסון וניהול אירועי אבטחת מידע, מגובה במכלול הניסיון והידע הרב שצברה, כמו גם את מתודולוגיית הניהול והטיפול באירועי אבטחת המידע ובהתאמה מוחלטת לצרכי הלקוח

 על סמך המידע הנאסף וניתוחו, יועברו דוחות מתוזמנים הנשלחים לגורמים הרלוונטיים בארגוןהלקוח, כמו גם התראות בזמן אמת שיועברו בדואל / מסרונים לגורמים המטפלים אצל הלקוח

שירותי ה"ענן" של אינטגריטי מבוססים על הידע שנצבר במאות פרויקטים מוצלחים בעולם ניהול

אירועי אבטחת –המידע, וככאלה, מבטיחים כי הפתרונות והתהליכים הטכניים שבונים את השירותיציבים, אמינים, שרידים, מאובטחים ומייצרים תוצרים
משמעותיים ללקוחותינו

 • מערכת לניהול אירועי סייבר ואבטחת מידע בענן פרטי הכולל המשכיות עסקית,  קיום של אתר גיבוי מלא למערכת ולמוקד SOC.
 • מוקד בקרה הפועל ברציפות 24/7/365 ומיואש במשמרות רציפות על ידי אנליסטים בכירים  
 • חיסכון בעלויות רכישה/ אחזקה/ תחזוקה/ הפעלה של מערכת SIEM ומוקד SOC במשרדי הלקוח.
 • המערכת כוללת אלפי חוקי קורלציה שהגיעו מתוך לימוד מתמשך במאות לקוחות, כמו כן ניתן להגדיר עד 50 חוקים נוספים ללא עלות..
 • צוות התערבות במקרה של פגיעות בהתאם ל- SLA שנקבע עם הלקוח.
 • ניטור תסריטי חדירה לרשת, חריגה ממדיניות, תקיפות תשתית ואפליקציה.
 • ניתוח והערכת סיכונים בזמן אמת כולל מענה לתקינה / רגולציה
 • שילוב מערכות הגנה כחלק אינטגרלי מתשתיות הארגון.
 • המערכת מתחברת ל-  cert ישראלי וארגוני cert   מובילים בעולם.
 • מענה לרגולציות בתחום בקרת שינויים.
 • הפקת דוחות תקופתיים להנהלה (חודשי/רבעוני/שנתי).
 • הפקת עשרות דוחות בקרה מובנים.
 • המערכת מקבלת feeds  על מתקפות חדשות ורשימות blacklist  מתעדכנות בזמן אמת על מנת לספק ניטור פרואקטיבי.
 • התרעות תקיפה ו/או פעילות עוינת בעלת אופי מידי יועברו לנציג הארגון עם זיהוי התקיפה.
 • מענה לרגולציות בתחום ניטור מערכות(PCI, SOX  ואחרים).
 • מוקד ה – SOC בעל הסמכה ISAE 3402 בהתאם לדרישות חוזרים בנושאי מיקור חוץ של תאגידים בנקאיים וגופים מוסדיים.

blackstratus_logo
פירמת אינטגריטי היינה הבלעדית שמוכרת את מוצריה של חברת
Blackstratus בישראל.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות