Homeדף בית שירותים ייעוץ בתחום חסכון ארוך טווח ובריאות

ייעוץ בתחום חסכון ארוך טווח ובריאות

תחום חסכון ארוך טווח ובריאות תפסו תאוצה רבה בשנים האחרונות, התחומים עברו תהפוכות רבות, כמו הגברת רגולציה, מיזוגים ורכישות, שחיקת רווחיות והגברת תחרותיות. לאור זאת, הארגונים נדרשים להטמיע תוכניות אסטרטגיות מצד אחד לצמצום הסיכונים ועלויות ומצד שני להטמיע תוכניות לשמירה על צמיחה בר קיימא. לאור זאת הארגונים מחויבים לבנות מנגנונים, בקרות, נהלים, מערכות, תוכניות עבודה שיתמכו בכך.

גופים אלה נדרשים לייעוץ וליווי אובייקטיבי ומקצועי של מומחים חיצוניים בעלי ניסיון רב בתחום על מנת להתמודד עם מגוון הסיכונים בסביבה של חוסר ודאות בתחום חסכון ארוך טווח ובריאות.

השירותים כוללים בין היתר:
ייעוץ בנושא ייעול תהליכי עבודה לצורך חסכון בעלויות.
ייעוץ בנושא ייעול תהליכי עבודה מול ספקי שירותים לצורך חסכון בעלויות.
ליווי בהקמת תחומי פעילות חדשים להגברת רווחיות.
ייעוץ בפרויקטים של טיוב נתונים.
ליווי בהטמעת מערכות מידע חדשות והחלפת מערכות ישנות.
ליווי בהתמודדות עם רגולציות בהיבטים תפעוליים לסגירת פערים.
שירותי ביקורת פנימית למבקרים הפנימיים בסוגיות מורכבות.
סקרי סיכונים, סקרי ציות ואכיפה.
ליווי בהטמעה תפעולית של הוראות רגולטוריות חדשות.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות