Homeדף בית צוות אביבית דלל

אביבית דלל, מנהלת תהליכים

אביבית, בוגרת תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות בחשבונאות.

לאביבית הכירות מעמיקה עם גופים מוסדיים- קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה שונות.

לאביבית ידע בכל הקשור לרגולציות החלות על הגופים המוסדיים, תהליכים פיננסים שונים, נהלים שוטפים ותפעול של הגוף המוסדי.

אביבית מכהנת כמנהלת תהליכים. התפקיד כולל מעקב ובקרה על תשלומי מעסיקים לקופות בגופים מוסדיים, בחינת נכונות ותקינות של תשלומי המעסיקים .לקופות בגופיים מוסדיים, בחינת נכונות נתונים של מעסיקים ועמיתים בגוף המוסדי וראש צוות של פרוייקט טיוב נתונים.