Homeדף בית צוות כרמלה חרמש

כרמלה חרמש, ראש חטיבת שירותי ERM (Enterprise Risk Management)

לכרמלה ניסיון של כ-30 שנה בקבוצת בנק לאומי, מהן 10 השנים האחרונות כראש ענף סיכונים תפעוליים בחטיבה לניהול סיכונים בבנק. במסגרת תפקידה פתחה ובנתה מסגרת העבודה לניהול סיכונים תפעוליים בקבוצת לאומי (כולל החברות הבנות בארץ ובחו"ל) – הגדרת המסגרת, מתודולוגיות, ניתוח פערים, מודלים לחישוב הון כלכלי בגישות מתקדמות (מודל LDA תואם AMA), מדיניות ונהלים, הגדרת KRI (אינדיקטורים לסיכון), הטמעה והדרכה. בתפקידיה הקודמים ניהלה (לרבות חלק אקטיבי באפיון המערכת) פרויקט להערכת ביצועי סניפים, דירוג ותגמול סניפים, תקני כוח אדם וניהלה לאחר מכן בשוטף את תהליכי הערכה של סניפים. השתתפה בפרויקט לפיתוח מערכת לדירוג סיכוני אשראי של לקוחות קמעונאים ורווחיות הלקוחות, לרבות תיקוף מודלים שנבחרו ליישום. כרמלה מחזיקה בתואר ראשון ושני בסטטיסטיקה וקורס ניתוח מערכות. כיום כרמלה מרצה במסגרות אקדמיות וכנסים בארץ ובחו"ל בהיבטי ERM. מספקת שירותי ייעוץ בניהול סיכונים כולל ללקוחות בארץ ובחו"ל.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות